Valkenswaardse Golfclub
Gewoon, Gezond en Gezellig

DDD-wedstrijd Bisque

De regels zijn aangescherpt maar we kunnen blijven spelen. Daar zijn we heel blij mee. We leggen wel nadruk op het heel goed in acht nemen van de bestaande en de extra maatregelen die vanaf donderdag van kracht zijn.
De aanscherping van de regels betekent voor de dinsdagmiddagwedstrijd het volgende:

- a.s dinsdag 24 november spelen we bisque. De wedstrijd is niet qualifying;
- we gaan spelen in flights van 3 of 4 dames;
- op hole 1 en 5 kunnen eventueel 2 flights van start gaan. Houd rekening met de afstand tussen de flights bij de start;
- we spelen dus met maximaal 36 dames;
- je moet blijven inschrijven.

Bisque
Waar gaat het bij bisque om? U speelt matchplay tegen de baan en kiest op welke hole u uw naar handicap meegegeven aantal slagen gaat gebruiken om de hole te winnen of te halveren. De slagen die u meekrijgt, mag u op elke willekeurige hole gebruiken. U hoeft zich dus niets aan te trekken van de stroke-index en u mag op één hole net zoveel slagen opnemen als u wilt, maar natuurlijk niet meer extra slagen dan u hebt meegekregen. 

Stel dat u tien slagen meekrijgt. Zijn die verbruikt, dan speelt u verder tegen par zonder nog slagen te kunnen opnemen.
De keuze of u één of meerdere slagen voor een hole wilt opnemen dient u te maken voordat u op de volgende hole afslaat.

Speelt u een par op een hole, dan noteert u een nul; speelt u onder par, dan noteert u een plus, speelt u boven par, dan noteert u een min.
Het eindresultaat wordt verkregen door de minnen van de plussen af te trekken (of omgekeerd, want u kunt ook meer minnen dan plussen hebben), de gehalveerde holes (nullen) doen niet mee.

Op de scorekaart dient u ter controle voor de commissie de bruto- en netto-slagen te noteren. Winnaar is degene die het hoogste aantal plussen heeft.
De wedstrijd is niet qualifying.

 

Protocol GOLFEN OP DINSDAGMIDDAG.
Alle bestaande afspraken en regels van de golfclub zijn uitgangspunt voor het golfen op Den Dries.

Om de dameswedstrijden op dinsdagmiddag doorgang te laten vinden worden de onderstaande extra maatregelen genomen:

 • De maatregelen worden bekend gemaakt op de site van de DDD (onder evenementen);
 • De maatregelen worden bekend gemaakt boven de inschrijflijst;
 • De inschrijving gebeurt via de site;
 • De startlijst wordt bekend gemaakt via de site;
 • De dames gaan direct naar de starthole waar om 13.00 uur gestart kan worden;
 • De kaarten liggen op de starthole in plastic hoesjes. Elke kaart in een hoesje;
 • Elke dame neemt de kaart van diegene die je moet marken. Dus niet de eigen kaart;
 • Na afloop controleer je de score. De kaart hoeft niet getekend te worden;
 • Bij binnenkomst stop je de kaart ( en het plastic hoesje) in een doos die op de bank staat;
 • Je bijdrage (1 euro) wordt in het daarvoor bestemde bakje gedaan;
 • Daarna direct naar huis, geen groepsvorming, ook niet bij regenweer. De terrasoverkapping en de tent kan niet worden gebruikt;
 • De afronding gebeurt door de DDD commissie met in achtneming van de regels.

Bij klachten van jezelf of je gezin blijf je thuis.
Bij terugkomst van vakantie uit oranje gebied, in de afgelopen 10 dagen, blijf je thuis.
Het deelnemen aan de activiteit is op eigen verantwoordelijkheid.

De DDD commissie ziet er op toe dat het protocol wordt nageleefd.

U dient in te loggen voor u zich kunt inschrijven voor deze wedstrijd.