Valkenswaardse Golfclub
GebruikersnaamWachtwoord 
Wachtwoord vergeten?  

Procedure voor opzegging

Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt per 31 december van enig jaar. Alleen bij overlijden wordt het lidmaatschap per direct beëindigd.

Onderstaande (vet weergegeven) tekst is direct gekopieerd uit het Huishoudelijk Reglement (artikel 2):

Opzegging van een lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat of de ledenadministratie en wel vóór 1 december van enig jaar.

Bij opzegging ná 1 december van enig jaar blijft de contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd.

Onder schriftelijk opzeggen wordt ook begrepen het invullen en verzenden van het uitschrijfformulier op de website. U kunt hier klikken voor het uitschrijfformulier.

Uw opzegging wordt altijd door de ledenadministratie bevestigd, waarbij u onder meer wordt geïnformeerd over het inleveren van uw clubkaart en het daaraan gekoppelde bartegoed en hoe dat terug te ontvangen.

Baanstatus

BaanOpen
QualifyingNee
Oefenacc.Open, let op beperkingen

Meer...

Activiteiten

Geen aankomende activiteiten.

Nieuws

Jubileum: 25 jaar VGC

Meer...

SfeerToegankelijkOefenenBaan