Valkenswaardse Golfclub
GebruikersnaamWachtwoord 
Wachtwoord vergeten?  

Slapend lid

Als u tijdelijk niet kunt golfen, met name om medische redenen, kunt u bij het bestuur een verzoek indienen "slapend" lid te worden. Het moetdan wel gaan om een langere periode, niet een paar weken of maanden. Meer details hierover vindt u in het Huishoudelijk Reglement. De hierna volgende tekst komt uit artikel 2 van dat reglement.

============= citaat uit Huishoudelijk Reglement ===============

Wijziging naar een slapend lidmaatschap kan alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar geschieden en dient vóór 1 december van enig jaar aan het bestuur te worden gemeld met opgave van redenen. De beoordeling geschiedt door het bestuur.

Indien het slapend lidmaatschap wordt omgezet in een volwaardig lidmaatschap  tussen 1 januari en 30 juni van enig kalenderjaar wordt de volledige jaarcontributie alsnog in rekening gebracht onder aftrek van de betaalde contributie voor het slapend lidmaatschap over het betreffende jaar.

Indien het slapend lidmaatschap wordt omgezet in een volwaardig lidmaatschap tussen 1 juli en 31 december van enig kalenderjaar wordt 50% van de jaarcontributie alsnog in rekening gebracht, onder aftrek van 50% van de betaalde contributie voor het slapend lidmaatschap over het betreffende jaar.

Het is slapende leden niet toegestaan om middels greenfee te golfen bij de Valkenswaardse Golfclub.

Slapende leden die de intentie hebben weer actief lid te willen worden kunnen een verzoek indienen bij het secretariaat om gedurende één maand gratis gebruik te maken van onze oefenfaciliteiten en tweemaal in die maand een golfronde op onze baan te lopen. Ná drie maanden kan men nogmaals een dergelijk verzoek indienen.

============== einde citaat ==============

Nadat het bestuur uw verzoek heeft gehonoreerd zal de ledenadministratie uw lid-status wijzigen in "slapend lid" en uw contributie wordt verlaagd naar € 60,-. U heeft als "slapend lid" geen toegang tot de golfbaan, maar bent als lid uiteraard wel welkom bij alle andere activiteiten.

Wanneer u weer wilt gaan golfen, moet u eerst uw lidmaatschap weer omzetten in een "normaal" lidmaatschap. Voorzover van toepassing ontvangt u van de ledenadministratie een factuur voor de te betalen aanvullende contributie.

 

Baanstatus

BaanOpen
QualifyingNee
Oefenacc.Open, let op beperkingen

Meer...

Activiteiten

Geen aankomende activiteiten.

Nieuws

Jubileum: 25 jaar VGC

Meer...

SfeerToegankelijkOefenenBaan