Valkenswaardse Golfclub
Gewoon, Gezond en Gezellig

Onze organisatie


Bestuur

 

         Voorzitter
         Frank Smulders
         Tel.nr. 040 201 3231
         voorzitter@valkenswaardsegolfclub.nl
 

 

 

 


 

        Vice-voorzitter
        
Rina Runia
        Tel.nr. 040 204 2599
        rinaruniavanderburgh@kpnmail.nl

 

 

          Penningmeester / Ledenadministrateur
         Peter Maathuis
         Tel.nr. 040 785 2054
         penningmeester@valkenswaardsegolfclub.nl
         ledenadmi@valkenswaardsegolfclub.nl

 

 

 

 

 

      Secretaris
      Frits Baljet         
      Tel.nr. 040 201 8858
      secretaris@valkenswaardsegolfclub.nl


 

 

 

 


        Bestuurslid
        Louis Verlinden
        Tel.nr. 040 204 1047
        ajeverlinden@onsbrabantnet.nl

 

 

 


 

Commissies

 

Baancommissie:
Voorzitter: Pierre Velter
Tel.nr. 0653 178 107 / 0032 11 735 481

Deze commissie heeft de zorg voor goede
speelfaciliteiten zoals fairways, afslag-
                plaatsen en greens.

 

                 Clubhuiscommissie:
                Voorzitter: Maarten Ingelse
                Tel.nr. 040 201 8026

                Deze commissie zorgt voor gezelligheid, de
                aanwezigheid van drankjes en hapjes en de
                bezetting van de bar in het clubhuis.

 

Publiciteitscommissie:
Voorzitter:Jan Veltkamp
Tel.nr. 040 204 4403

Deze commissie zorgt voor het de inhoud
                van de website en publicaties in plaatse-
                lijke en landelijke pers.                 Teeshotcommissie:
                 Voorzitter:Rina Runia
                 Tel.nr. 040 204 2599

                  Deze commissie zorgt ervoor dat ons
                  clubblad "Teeshot" 3x per jaar verschijnt.


 

 Sponsorcommissie:
Voorzitter:Gea Bloemen
Tel.nr.  040 785 2054

Deze commissie zorgt voor het aan-
trekken van nieuwe sponsoren
                  en het onderhouden van de relatie
                  met onze sponsoren en de advereerders
                  in ons clubblad.


 
                   Commissie Technisch Beheer:
                   Voorzitter:Peter Verberne
                   Tel.nr. 040 201 7299

                   Alle technische zaken vallen onder
                   deze commissie.

 

 
Wedstrijdcommissie:
Voorzitter: Kees Roordink
Tel.nr.  040 221 4217

               Alle wedstrijden die de club organiseert
               vallen onder de wedstrijdcommissie.


 

 

Welkomstcommissie:
Voorzitter:Dammie Janssen
Tel.nr. 040 201 6791

Nieuwe leden worden door de Commissie
"Verwelkoming nieuwe leden" uitgenodigd
               om hen wegwijs te maken in het clubhuis,
               het gebruik van de clubkaart, de VGC-
               website, de veiligheid op het sportpark e.d.

               Als nieuwe leden daar prijs op stellen,
               worden zij door een commissielid geïntro-
               duceerd en begeleid tijdens deelname
                                               aan hun eerste wedstrijd of evenement.

Marshalcommissie:
Voorzitter:Peter van Dooremalen
Tel.nr. 0618 392 449

De marshalcommissie houdt toezicht op
het naleven van de gedragsregels op de
                baan en de oefenfaciliteiten. Licht nieuwe
                leden voor met betrekking tot het veilig
                spelen op een openbaar sportpark, de
                plaatselijke regels en het clubgebeuren.