Valkenswaardse Golfclub
Gewoon, Gezond en Gezellig

Onze organisatie


Bestuur

 

 

          Voorzitter
          Frank Smulders
          Tel.nr. 040 201 3231
          voorzitter@valkenswaardsegolfclub.nl
 


 

 

 

 

          Secretaris
          Frits Baljet         
          Tel.nr. 040 201 8858
          secretaris@valkenswaardsegolfclub.nl 

 

           Penningmeester
          Peter Maathuis
          Tel.nr. 040 785 2054
          penningmeester@valkenswaardsegolfclub.nl
 

 


 

         

 

          Bestuurslid / Vice-voorzitter
          
Toon van der Berg
          Tel.nr. 040 204 4395

 


 


 

          Bestuurslid
          
Carien Baudewijns
          Tel.nr. 040 201 6415
          carienbaudewijns@kpnmail.nl

 
        

         

          Bestuurslid
          
Ton van Hees
          Tel.nr. 0621 674 875

 

 


 

          Bestuurslid
          
Frans Schraven
          Tel.nr. 0653 193 252

 U kunt een mail aan alle bestuursleden sturen via bestuur@valkenswaardsegolfclub.nl 

Commissieleden

Ledenvergaderingen

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Klachtenformulier


 

Commissies

 

          Baancommissie:
          Voorzitter: Ad Strijbosch
          Tel.nr. 0653 243 192

          Deze commissie heeft de zorg voor goede
          speelfaciliteiten zoals fairways, afslag-
          plaatsen en greens.

 


           Clubhuiscommissie:
          Voorzitter: Maarten Ingelse
          Tel.nr. 040 201 8026

          Deze commissie zorgt voor gezelligheid, de
          aanwezigheid van drankjes en hapjes en de
          bezetting van de bar in het clubhuis.

 
       

         
          Teeshotcommissie:
          
Voorzitter: Karin Wensink
          Tel.nr. 040 204 8703

           Deze commissie zorgt ervoor dat ons
           clubblad "Teeshot" 3x per jaar verschijnt.


 

 

 


          Ledenadministrateur
          Peter Nelissen
          Tel.nr. 040 207 0188

 

 

 


 

            Sponsorcommissie:
            Voorzitter: Gea Bloemen
            Tel.nr.  040 785 2054

            Deze commissie zorgt voor het aan-
            trekken van nieuwe sponsoren
            en het onderhouden van de relatie
            met onze sponsoren en de adverteerders
            in ons clubblad.


 
           Commissie Technisch Beheer:
           Voorzitter: Peter Verberne
           Tel.nr. 040 201 7299

           Alle technische zaken vallen onder
           deze commissie.

 


 


            
            Wedstrijdcommissie: 
            
Voorzitter: Jos Baudewijns
            Tel.nr.  040 201 6415

            Alle wedstrijden die de club organiseert,
            vallen onder de wedstrijdcommissie. 

            Welkomstcommissie:

            Voorzitter: Dammie Janssen
            Tel.nr. 040 201 6791

            Nieuwe leden worden door de Commissie
            "Verwelkoming nieuwe leden" uitgenodigd
             om hen wegwijs te maken in het clubhuis,
             het gebruik van de clubkaart, de VGC-
             website, de veiligheid op het sportpark e.d.

             Als nieuwe leden daar prijs op stellen,
             worden zij door een commissielid geïntro-
                                             duceerd en begeleid tijdens deelname
                                             aan hun eerste wedstrijd of evenement.

            Marshalcommissie:

            Voorzitter: Peter van Dooremalen
            Tel.nr. 0618 392 449

            De marshalcommissie houdt toezicht op
            het naleven van de gedragsregels op de
            baan en de oefenfaciliteiten. Licht nieuwe
            leden voor met betrekking tot het veilig
            spelen op een openbaar sportpark, de
            plaatselijke regels en het clubgebeuren.