Valkenswaardse Golfclub
Gewoon, Gezond en Gezellig

Vereniging

De eerste initiatieven voor het oprichten van een golfclub in Valkenswaard onstaan in 1990 en die leiden tot de oprichting van de club op 8 oktober 1992. De statutaire inschrijving als vereniging Valkenswaardse Golfclub (VGC) geschiedt op 25 maart 1993, waarna aansluiting bij de NGF als geassocieerd lid nr 596 plaatsvindt op 1 maart 1994. Bij de start van de golfclub op 1 april 1993 had de club 64 leden. De opening van de 9 holes baan op Sportpark Den Dries in het noorden van Valkenswaard vond plaats op 14 januari 1995. De erkenning van de NGF C-status krijgt VGC officieus in 2003 en officieel op 4 februari 2004.            

De aanvankelijke bedoeling was om ergens in (de omgeving van) Valkenswaard een 9 holes baan te realiseren. De eerste Toekomstcommissie heeft zich tot 1999 - helaas zonder succes - ingezet om een baan ten oosten van de Kreyenbeek, bij de visvijvers (plan Phiferons) te realiseren. Daarna is een volgende poging in Riethoven ondernomen, aan de westzijde van de Keersop, maar deze baan kon niet de goedkeuring van de Gemeente Bergeijk krijgen. Vervolgens is besloten om niet verder te zoeken naar een baan elders in Valkenswaard, maar zich te concentreren op het sportpark en de directe omgeving.

Op 3 februari 2003 is een onderzoek gestart naar de toekomstperspectieven van VGC. Op 17 maart 2003 had overleg tussen de provincie, de gemeente en VGC plaats, waarna de (nieuwe) Toekomstcommissie haar beleidsuitgangspunten aan het college en de raad op 19 september 2003 voorstelde. Daarna heeft deze commissie haar toekomstvisie 2004-2015 aan het bestuur en aan de VGC leden op 25 maart 2005 gepresenteerd. De leden hebben toen besloten tot het bouwen van een eigen clubhuis op sportpark Den Dries. Tevens is toen besloten om niet verder te zoeken naar een baan elders in Valkenswaard, maar zich te concentreren op het sportpark en directe omgeving. In 2006 is de Stichting Bevordering Golfsport Valkenswaard opgericht om het gebouw te ontwikkelen, te financieren en te beheren. In 2007 is het nieuwe clubhuis in gebruik genomen. Ook heeft toen een verkenning van het gebied noordoost van de hockeyvelden plaatsgevonden.

In 2008-2009 hebben de leden een uitvoerige enquête ingevuld om aan het bestuur hun prioriteiten en wensen kenbaar te maken. Vervolgens is in 2010 besloten om te streven naar een vervangende baan, te realiseren ten noordoosten van het huidige sportpark Den Dries. Zowel de provincie als de gemeente hebben in principe goedkeuring verleend aan onze plannen, maar in mei 2015 bleken die plannen niet haalbaar, met name vanwege de hoge kosten voor "natuurcompensatie".

Europese wetgeving had tot gevolg dat vanaf 2019 stichting en vereniging niet langer BTW-plichtig waren. Daarmee verviel de toegevoegde waarde van de stichting (te weten een BTW-voordeel van duizenden euro's per jaar). Met ingang van 2020 zijn de besturen van vereniging en stichting samengevoegd en in 2022 is de stichting (formeel eigenaar van ons clubhuis) omgezet in een vereniging. Vervolgens zijn de twee verenigingen, de ene met de leden en de andere met het clubhuis, samengevoegd.

Adressen en bankrelatie

Routebeschrijving