Valkenswaardse Golfclub
Gewoon, Gezond en Gezellig

Oefenfaciliteiten

 

Algemeen

De oefenfaciliteiten bestaan uit een 130m lange en 45 m brede drivingrange, een oefengreen met 9 holes, en een oefenbunker.

De oefenfaciliteiten zijn praktisch altijd open. Aangezien het niet mogelijk is dagelijks toezicht te houden op de drivingrange, is het ieders eigen verantwoording zich aan de regels te houden.

Oefenballen, die gratis ter beschikking worden gesteld, bevinden zich in de berging.
De clubkaart geeft toegang tot deze ruimte.
Let op: als de schemering intreedt, wordt het openen d.m.v. de clubkaart uitgeschakeld.

U dient zich ervan te verzekeren dat, voordat u als laatste de drivingrange verlaat, alle materialen binnen in de ballenberging zijn en dat deze gesloten is.

 

Drivingrange

Er gelden de volgende regels.

• Het afslaan van ballen dient uitsluitend te geschieden vanaf een afslagmat. Indien men alleen is, mag men oefenslagen maken op de grasmat tussen de weg en de tennisbanen.

• Het is niet toegestaan ballen, die op de drivingrange liggen, terug te slaan.

• Men is verplicht om afgeslagen ballen op te rapen en terug te gooien in de voorraadcontainer.
Maak eerst de oefenballen schoon door deze te spoelen in de waterton. Rapen dient in overleg c.q. samen te geschieden met de andere spelers.

Oefengreen en oefenbunker.

• Op de oefengreen is uitsluitend het gebruik van de putter toegestaan.

• Het oefenen dient te geschieden met eigen golfballen.

• Na gebruik van de bunker dient het zand in de bunker te worden geëgaliseerd. De hark hiervoor is te vinden in de ballenberging; hark na gebruik terugbrengen.

• Bunker steeds van uit de lage kant betreden en verlaten.