Valkenswaardse Golfclub
Gewoon, Gezond en Gezellig

Old Grand-Dad

De stichting Old Grand-Dad Club Nederland, kortweg OGD, werkt voor goede doelen. Met name projecten op het gebied van sport, spel en beweging voor jongeren met een beperking.

Grootvaders van de Valkenswaardse Golfclub (VGC), die jongeren met een beperking willen helpen te sporten, spelen en bewegen, hebben zich recent verenigd in de nieuwe afdeling Old Grand-Dad VGC.
Deze afdeling, een van de grootste in Zuidoost Nederland (!), sponsort kleinschalige lokale projecten.

Jaarlijks schenkt de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland ruim € 100.000,– aan uiteenlopende projecten. Instellingen die zich bezig houden met jongeren met een beperking, melden zich, meestal via de Clubconsuls bij het Bestuur, dat al dan niet schenkingen toekent.

Wil je hier meer van weten? Neem dan contact op met Peter van Dooremalen, Clubconsul Old Grand-Dad Valkenswaardse Golfclub, clubconsul@valkenswaardsegolfclub.nl